Inflácia

Inflácia – sa charakterizuje ako znehodnotenie peňažnej  jednotky, čo sa prejavuje rastom cenovej hladiny(trvalým znížením kúpnej sily peňazí). Inflácia predstavuje formu makroekonomickej, ale i mikroekonomickej nerovnováhy, …

Náklady podniku

NÁKLADY PODNIKU Podstata nákladov „Peňažne vyjadrená spotreba zhmotnenej a živej práce, súvisiaca s riadnym fungovaním podniku.“ Náklady ≠ Výdavky Spotreba ≠ Úhrada Časové rozdiely medzi …