Náklady podniku

NÁKLADY PODNIKU Podstata nákladov „Peňažne vyjadrená spotreba zhmotnenej a živej práce, súvisiaca s riadnym fungovaním podniku.“ Náklady ≠ Výdavky Spotreba ≠ Úhrada Časové rozdiely medzi …