Balíček pre chudobných budú musieť ponúknuť všetky banky

Nový bankový produkt budú môcť využívať ľudia, ktorý majú nižší príjem, ako je minimálna mzda.
BRATISLAVA 31. mája (WEBNOVINY) – Základný bankový balíček pripravovaný kabinetom Roberta Fica budú môcť zrejme využívať iba tí najchudobnejší.
Podľa podmienok nastavených v návrhu novely zákona o bankách, ktorou sa má základný bankový produkt zaviesť, bude mať totiž nárok na takýto produkt len spotrebiteľ, ktorého príjem nebude vyšší ako minimálna mzda.
Ak by sa pritom časom jeho príjmy zvýšili, banky budú mať zrejme možnosť takémuto klientovi základný bankový produkt zrušiť. Postačovať bude, ak suma platobných operácií klienta počas kalendárneho roka prekročí 14-násobok minimálnej mzdy. Vyplýva to z návrhu novely, ktorý vo štvrtok s pripomienkou schválil kabinet Roberta Fica.
Okrem toho v čase žiadosti o základný bankový produkt nebude môcť mať klient v banke zriadený účet a podľa návrhu sa má obmedziť takémuto klientovi aj možnosť využívať ďalšie bankové produkty po tom, čo mu bude základný bankový produkt priznaný.
Nebude si totiž môcť zriadiť vkladový účet, vkladnú knižku ani ďalší bežný účet. Účinnosť novely zákona o bankách je v tomto prípade stanovená na 1. septembra tohto roku. Novelou sa zároveň vymedzuje prechodné obdobie, od kedy sú banky povinné poskytovať základný bankový produkt spotrebiteľom, a to najneskôr od 1. júla 2013.
Súčasťou základného bankového produktu má byť podľa návrhu zriadenie, vedenie a zrušenie bežného účtu vedeného v mene euro, vykonávanie platobných operácií, t.j. vkladov, výberov a prevodov finančných prostriedkov a vydanie medzinárodnej debetnej platobnej karty.
Základný bankový produkt má podľa kabinetu Roberta Fica eliminovať prípadné rastúce poplatky za bankové služby po tom, čo vláda plánuje bankám v rámci konsolidácie naordinovať zvýšené odvody do rozpočtu.

Komentáře k článku Balíček pre chudobných budú musieť ponúknuť všetky banky (2)

  1. Ako bude základný bankový produkt definovaný a aké sú jeho hlavné funkcie podľa tohto článku?

  2. Základný bankový produkt je definovaný ako služba určená pre ľudí s príjmom nižším ako je minimálna mzda a zahŕňa zriadenie a vedenie bežného účtu, vykonávanie platobných operácií a vydanie debetnej platobnej karty.

Vylepšete tuto stránku

Chcete doplnit nebo upravit tuto stránku? Vyplňte textové pole níže. Děkujeme ♥