Jak financovat letecký výcvik v České republice?

V Čechách je situace ohledně financování leteckého výcviku pilotů vrtulníků podobná, jako na Slovensku (jak jsme o tom psali v článku Ako financovať letecký výcvik pilota vrtuľníka). Podívejme se tedy na možnosti, kterými si můžeme zaplatit základní pilotní kurz na vrtulník v České republice.

BAWAG Bank

Osobní úvěry pro fyzické osoby (i podnikatele) poskytuje maximálně do výše 500.000 Kč. Vyšší částku lze získat jako americkou hypotéku, pokud vlastníte nemovitost k zajištění. Mezi základní podmínky pro získání obou produktů patří i podmínka mít minimální čistý měsíční příjem 10.000 Kč, v případě OSVČ 15.000 Kč/měsíc, tzn. min. 180.000 Kč čistý zisk po zdanění v posledním zdaňovacím období.

Raiffeisenbank

Ideálním řešením je Hypoteční úvěr – univerzál. Žadatelem může být i občan EU s povolením k přechodnému pobytu delšímu než 3 měsíce, k dlouhodobému nebo trvalému pobytu. Minimální výše úvěru je 300.000 Kč, maximální výše úvěru je 5.000.000 Kč. Zajištění nemovitostí na území ČR.

eBanka – Raiffaisen Bank

Vhodný produkt: Rychlá půjčka Raiffeisenbank a některé typy firemních uvěrů. Rychlou půjčku nabízí eBanka ve výši od 20.000 Kč do 500.000 Kč. eBanka nabízí širokou škálu dalších firemních uvěrových produktů, které se liší dle jednotlivých kriterií.
V aktuální nabídce se můžete setkat jak s účelovými úvěry (investiční úvěr), tak i s úvěry neúčelovými (kontokorentní úvěr). Základní podmínkou pro poskytnutí firemního úvěru je splnění těchto kriterií:
– nejde o začínajícího podnikatele
– firma nemá závazky vůči FU, OSSZ
– roční obrat firmy je nejméně 600.000 Kč

Komerční banka

Garant – americká hypotéka nabízí možnost čerpat úvěr ve výši 500.000 Kč až 1 mil. Kč. úvěr je zajištěn zástavním právem k nemovitosti určené k celoročnímu obývání (rodinný dům, byt v osobním vlastnictví, bytový dům). Nemovitost musí být pojištěna proti živelným a jiným rizikům a nemusí být ve vlastnictví žadatele o úvěr.

Živnostenská banka

Živnostenská banka nabízí hypoteční úvěr neúčelový, který je možné využít na financování leteckého výcviku. Zde je nutné ručit nemovitostí v osobním vlastnictví žadatele či spolužadatele. Žádost o úvěr může:
– fyzická osoba s trvalým pobytem v České republice
– cizozemec s českým státním občanstvím
– cizozemec z členského státu Evropských společenství – který má příjmy v ČR nebo v zahraničí
– cizozemec mimo EU s příjmy na území ČR
– cizozemec mimo EU s příjmy na území EU

Česká spořitelna

Vhodný produkt: spotřebitelský hypotéční úvěr, tzv. americká hypotéka. Tento úvěr je v ČS poskytován, proti zástavnímu právu k nemovitosti a to do 90% její hodnoty. Pokud by se jednalo o částku nejvýše 500.000 Kč, je možné znalecký posudek nahradit pouze fotodokumentací předmětné nemovitosti. Nejdelší doba splatnosti je 20 let. Stanovená úroková sazba je pevná po celou dobu splácení a vychází od 4,9%.
Jelikož se u leteckého výcviku jedná o účelově vázaný úvěr, bude nutné k čerpaní tento účel doložit, v tomto případě fakturou, nebo jiným dokladem, například potvrzení o přijetí do kurzu, atd.
Pokud uvažujete o financování úvěrem pro podnikatele, je toto možné pokud pilotní výcvik bude využívám pro účely podnikání, kdy Česká spořitelna poskytuje financování i začínajícím podnikatelům.

ČSOB

Vhodný produkt: ČSOB americká hypotéka, neúčelový úvěr. Minimální výše americké hypotéky je 200 000 Kč, maximální výše je dána hodnotou zastavené nemovitosti (vždy max. 70% z hodnoty nemovitostí zastavených ve prospěch banky a stanovené smluvním znalcem banky). Úroková sazba je pevná s fixací na 1, 3 nebo 5 roků. Výše úrokové sazby se stanovuje individuálně podle bonity klienta, výše úvěru a tržní hodnoty zajištění, je-li příjem klienta směrován na účet v ČSOB, či má-li klient uzavřené životní pojištění vinkulované ve prospěch banky.
Zajištění úvěru je vždy zástavním právem k nemovitosti (nemovitostem), které se nacházejí na území ČR a jsou ve vlastnictví (možno i podílovém) dlužníka nebo spoludlužníka.
Splácení Americké hypotéky probíhá formou pravidelných měsíčních anuitních splátek (souhrnná splátka jistiny a úroku v konstantní výši po celou dobu platnosti úrokové sazby) automaticky přímo z osobního účtu klienta. ČSOB umožňuje předčasné splacení úvěru i mimořádnou splátku bez smluvní pokuty i mimo období změny úrokové sazby.

Hypoteční banka

Vhodnou hypotéku nabízí také Hypoteční banka – jedná se o produkt americká hypotéka.
Autor: Ing. Tomáš Černaj

Vylepšete tuto stránku

Chcete doplnit nebo upravit tuto stránku? Vyplňte textové pole níže. Děkujeme ♥