Prístupy k tvorbe ceny

Prístupy podnikateľských subjektov k tvorbe ceny
nákladový prístup k tvorbe ceny

 1. extrémne nízka cena (spodný limit ceny) c = nv (N variabilné)
 2. minimálne možná cena c = nv + nf výdavkového charakteru
 3. nákladová cena c= nv + nf výdavkového a nevýdavkového charakteru
 4. ziskový prístup k tvorbe ceny
 5. základná cena, kt. zabezpečuje minimálny zisk
 6. maximálna cena, kt. zabezpečuje tvorbu tzv. cieľového zisku

konkurenčný prístup k tvorbe ceny
Druhy cien:

 • ceny na rovnakej úrovni ako sú ceny konkurencie
 • ceny na nižšej úrovni ako sú ceny konkurencie
 • ceny na vyššej úrovni ako sú ceny konkurencie
 • konkurzne stanovené ceny

Faktory determinujúce cenu
– charakter produktu
– dopyt po produkte (produkt bežného príležitostného a zvláštneho dopytu)
DRUHY CIEN:

 1. smotánkové ceny (skimming prices)
 2. prestížne ceny (prestige prices)
 3. prienikové ceny (penetration prices)
 4. zlomkové ceny (odd-even prices)
 5. balíčkové ceny (packet prices)

CENOVÉ TESTY

 1. test odhadnutia ceny
 2. test reakcie na cenu
 3. test nákupnej pripravenosti na cenu
 4. a) ste pripravený kúpiť si tento výrobok za takúto cenu?
 5. b) za akú cenu ste pripravený kúpiť si tento výrobok?
 6. test cenových tried
 7. holandský test cenovej citlivosti

CENY V OBCHODNÝCH ČINNOSTIACH
Nákupná cena tovaru
+ obstarávacie (nadobúdacie N)
= NC (nadobúdacia cena tovaru)
+ ON (obchodné N)
= VN (vlastné náklady)
+ HZ (hrubý zisk)
= PC bez DPH
CENY VO VÝROBNEJ ČINNOSTI
Štruktúra ceny
vlasné náklady podľa kalkulačného vzorca
+ HZ (hrubý zisk)
= PC (predajná cena)
+ rabat = % z nasledujúcej ceny
= PC
+ SD (spotreb. daň) 1x u výrobcu, odvod štátu
= PC bez DPH
+ DPH
= PC s DPH
VN + HZ (zisková prirážka/KJ) = PC v hotovosti + skonto (2%) = PC (PC na úver – obch. úver. Výsledná – konečná realizačná cena bez DPH) + DPH = PC s DPH

Vylepšete tuto stránku

Chcete doplnit nebo upravit tuto stránku? Vyplňte textové pole níže. Děkujeme ♥