Inflácia

Inflácia – sa charakterizuje ako znehodnotenie peňažnej  jednotky, čo sa prejavuje rastom cenovej hladiny(trvalým znížením kúpnej sily peňazí). Inflácia predstavuje formu makroekonomickej, ale i mikroekonomickej nerovnováhy, …