Znalecké posudky jednoducho a pohodlne

Znalecký posudok je dokument používaný pri predaji a kúpe nehnuteľnosti. V takomto posudku určuje znalec hodnotu nehnuteľnosti. Načo je to ale celé potrebné? Dôvodom je to že pri väčšine predajov nehnuteľností je aspoň časť kúpnej zmluvy financovaná externe, najčastejšie formou hypotekárneho úveru od niektorej z bánk. Aby mali banky informáciu o cene danej nehnuteľnosti je teda potrebné dodať takýto znalecký posudok. Toto vyžadujú všetky banky podnikajúce na Slovensku. Aké sú základné faktory ktoré ovplyvňujú výpočet hodnoty nehnuteľnosti? V prvom rade je to vplyv polohy nehnuteľnosti vzhľadom k centru mesta, ďalej to je dopravná infraštruktúra v oblasti alebo prevládajúca zástavba. Jedná sa o komplexný súbor faktorov, a preto výber kvalitného a overeného znalca by mal byť dôkladný. Existujú aj rôzne zoznamy znalcov kde si môžete vybrať na základe pôsobností znalca v rámci Slovenska. Čo všetko by mal takýto kvalitný znalec spĺňať? Zo zákona je znalec povinný byť poistený na zodpovednosť z výkonu znalca. Takisto je možné si overiť či je vedený ministerstvom vnútra v zozname znalcov. Ak nie je tak určite nevyužívajte takéto služby. Viac o danej problematike nájdete na webových stránkach znalcov

Vylepšete tuto stránku

Chcete doplnit nebo upravit tuto stránku? Vyplňte textové pole níže. Děkujeme ♥