Zvoliť pôžičku, úver, či hypotéku?

Túto otázku si zväčša kladú ľudia, ktorí potrebujú hotovosť, no neorientujú sa vo svete peňazí. Preto si v nasledujúcom článku povieme čosi o typoch pôžičiek a úverov. Ak neviete, akým spôsobom máte riešiť svoju finančnú situáciu, čítajte ďalej.

Úver, pôžička, hypotéka a rozdiel medzi nimi

Medzi úverom a pôžičkou je niekoľko základných rozdielov. Sú to tieto:

  1. Predmet. Kým pri úvere sa jedná výlučne o poskytnutie peňažných prostriedkov od veriteľa dlžníkovi, teda predmetom úveru sú vždy len peniaze, pri pôžičke môže ísť i o poskytnutie nepeňažnej veci.
  2. Úroky. Úverom sa už pri podpise zmluvy dlžník zaväzuje k splácaniu úrokov. Pôžička však môže byť aj bezodplatná, teda napríklad pri peňažnej pôžičke môže byť vrátená rovnaká suma peňazí, aká bola požičaná. Ak je však pôžička odplatná, takisto sa platia vopred dohodnuté úroky. V prípade omeškania splácania sa vyplácajú tiež úroky z omeškania.
  3. Zmluva. Zmluvy o úveroch sa uzatvárajú v zmysle Obchodného zákonníka, kým zmluvy o pôžičkách sa uzatvárajú v zmysle Občianskeho zákonníka.

Mnohí ľudia si zamieňajú pojmy úver, pôžička a hypotéka. Niet sa čomu čudovať, úver a pôžička sú si v mnohom podobné. A čo je teda hypotéka? Hypotéka alebo tiež hypotekárny úver je konkrétny druh dlhodobého úveru, ktorým sa financuje bývanie.

Aký úver alebo pôžičku si vybrať?

Vo všeobecnosti platí, že ak si požiadate o pôžičku alebo úver v banke, úroková sadzba bude o čosi nižšia, ako u nebankových inštitúcií. V prípade, že sa chystáte renovovať nehnuteľnosť, prípadne kúpiť nové auto, vhodný je účelový úver. Pri tomto type je účel využitia vopred stanovený (napr. kúpa a renovácia domu) a úroková sadzba je tu nižšia. Pri bezúčelových úveroch zas musíte rátať s vyššou úrokovou sadzbou, no účel použitia nie je nutné preukazovať. Navyše ide o veľmi rýchle pôžičky, ktoré často vybavíte online pár klikmi. Všetko teda závisí od toho, načo peniaze budete potrebovať. V tomto článku sa dozviete viac o tom, aký úver alebo pôžičku vybrať. Ak si ale predsa len neviete rady, poraďte sa s odborníkom na financie.

Komentáře k článku Zvoliť pôžičku, úver, či hypotéku? (3)

  1. Rozdiel je v predmete a úrokoch; úver je vždy peňažný a s úrokmi, zatiaľ čo pôžička môže byť aj nepeňažná a potenciálne bez úrokov.

  2. Je etické, že banky a nebankové inštitúcie môžu mať veľmi odlišné úrokové sadzby?

Vylepšete tuto stránku

Chcete doplnit nebo upravit tuto stránku? Vyplňte textové pole níže. Děkujeme ♥