Projektový manager ve stavebnictví: Klíč k úspěchu vašeho projektu

Projektový manager ve stavebnictví je pověřená osoba, jejíž náplní je dosažení stanovených cílů u zadaných projektů.

Na počátku spolupráce je konkrétní zadání od investora, nebo zadavatele. Činnost je převážně v úrovni operativní, strategické a taktické.

Od počátku projektu do dokončení má tato pozice nesčetně rolí. Ve stavební oblasti je to v základních obrysech tento výčet:

 • Posouzení investičního záměru
 • Příprava na řízení projektu
 • Výběr projektanta
 • Konzultace při zpracování projektové dokumentace
 • Zajištění příslušných povolení pro realizaci zakázky
 • Organizace výběrového řízení (návrh vhodných dodavatelů, zadávací dokumentace, vyhodnocení nabídek)
 • Spolupráce při uzavření smlouvy o dílo
 • Výkon technického dozoru investora po dobu stavby (kvalita stavby, časový harmonogram, finance)
 • Součinnost pro kolaudaci
 • Přejímka stavebního díla včetně zpracování seznamu zjištěných vad a nedodělků
 • Kontrola odstranění vad a nedodělků
 • Hodnocení v průběhu i po dokončení stavby

Vylepšete tuto stránku

Chcete doplnit nebo upravit tuto stránku? Vyplňte textové pole níže. Děkujeme ♥