Prečo viesť jednoduché účtovníctvo

Otázka, či viesť jednoduché alebo radšej podvojné účtovníctvo trápi mnoho začínajúcich podnikateľov. Keďže vedenie účtovníctva patrí medzi povinnosti každého z nich, je potrebné sa správne rozhodnúť. Vedenie účtovníctva predstavuje činnosť, prostredníctvom ktorej sú evidované hospodárske procesy v podniku. Každý podnikateľ, ktorý svoju činnosť vykonáva na základe živnostenského oprávnenia sa môže rozhodnúť, či bude viesť účtovníctvo sústave jednoduchého alebo podvojného účtovníctva.
Termín jednoduché účtovníctvo je odvodený od skutočnosti, že jednotlivé zápisy nie sú zachytávané na dvoch účtoch, ako je to pri podvojnom účtovníctve. Je založené na hotovostnom princípe, teda peňažné prostriedky predstavujú buď príjmy alebo výdavky podniku. Ich rozdiel následne predstavuje výsledok hospodárenia. V sústave jednoduchého účtovníctva je povinnosť viesť niekoľko účtovných kníh. Patria medzi ne peňažných denník, kniha pohľadávok, kniha záväzkov a v prípade potreby aj pomocné knihy.
Vedenie jednoduchého účtovníctva má pre živnostníkov niekoľko výhod. Patrí medzi ne nižšia náročnosť vedenia, teda každý podnikateľ, ktorý má v tejto oblasti určité znalosti si môže účtovníctvo viesť sám. Ak by sa však rozhodol využiť externé služby, vedenie účtovníctva bude v tomto prípade ekonomicky úspornejšie ako vedenie podvojného účtovníctva. Živnostník má zároveň možnosť prejsť na podvojné účtovníctvo, ak sa tak rozhodne.

Vylepšete tuto stránku

Chcete doplnit nebo upravit tuto stránku? Vyplňte textové pole níže. Děkujeme ♥