Povinné zmluvné poistenie

Po uvedení motorového vozidla do prevádzky na území Slovenska je majiteľ povinný uzavrieť zákonné – povinné zmluvné poistenie – za prípadnú škodu spôsobenú prevádzkou tohto vozidla. Ihneď po zakúpení vozidla je majiteľ motorového vozidla povinný uzavrieť zmluvu o PZP v niektorej z poisťovacích spoločností. Tuto zmluvou sa musí súčasne preukázať pri zápise vozidla do evidencie, na základe čoho mu bude pridelené evidenčné číslo, ktoré bude následne doplnené na poistnú zmluvu. V prípade neuzatvorenia zmluvy o PZP hrozí majiteľovi vozidla riziko pokuty do výšky 3319,39 €.
Podstatou PZP je krytie poistných udalostí v prípade, že spôsobíte škodu na motorovom vozidle iným osobám. Krytie sa vzťahuje nielen na škody spôsobené na vozidle, ale aj proti škode spôsobenej iným účastníkom cestnej premávky na zdraví. Výška poistného plnenia sa stanovuje s ohľadom na amortizáciu vozidla, to znamená, že z celkovej sumy bude uhradená len alikvotná časť. V prípade, že motorové vozidlo riadi iná osoba ako majiteľ a nastane poistná udalosť poisťovňa hradí náklady v plnej výške. Na škody spôsobené na vozidle majiteľom alebo prírodnými živlami slúži havarijné poistenie. Tieto škody sa z PZP neuhrádzajú.
PZP môžete uzatvoriť nielen v príslušných pobočkách poisťovacích spoločností , ale aj prostredníctvom mobilného telefónu alebo internetu k čomu budete potrebovať počítač, notebook, či tablet. Nezabudnite si pripraviť technický preukaz od vozidla a Vaše osobné údaje, resp. občiansky preukaz.

Vylepšete tuto stránku

Chcete doplnit nebo upravit tuto stránku? Vyplňte textové pole níže. Děkujeme ♥