Poistenie hnuteľného a nehnuteľného majetku je plusom aj pre podnikateľov

O tom, že dať si poistiť hnuteľný a nehnuteľný majetok je dnes nevyhnutnou záležitosťou, vieme hádam všetci. A je jedno, či ide o majetok náš súkromný, alebo majetok spadajúci do obchodného majetku živnostníkov, menších či stredných firiem, alebo rovno veľkých spoločností. Všetko má nejakú hodnotu a ak dôjde k nečakanej poistnej udalosti, sú tu poisťovne, ktoré zachraňujú všetko, čo sa dá.
Najväčší nehnuteľný majetok, ktorý vlastní človek v našich končinách je s veľkou pravdepodobnosťou byt, alebo dom s príslušným pozemkom. Takéto bývanie buď zdedí po predchádzajúcich generáciách, alebo sa upíše v podstate na celý svoj produktívny život bankovej inštitúcii, ktorá mu na to poskytne príslušný bankový produkt.
A keďže ide naozaj o dlhodobé splácanie, za ten čas sa môže prihodiť kadečo prekvapivé. Ideálne je zabezpečiť sa a zaobstarať si poistenie majetku, aby vás prípadné prekvapenia, ktoré život so sebou prináša nezaskočili nepripravených.

Štyri múry nie sú až také bezpečné ako by sa mohlo zdať

Na to sú určené poistné produkty samotnou bankou, prípadne poisťovňou vo forme životného poistenia, ako aj poistenie nehnuteľnosti a všetkého, čo sa v nej nachádza a čo k nej patrí. Tak napríklad, ak sa majiteľovi nehnuteľnosti nedajbože pritrafí smrteľný úraz, poisťovňa za neho zaplatí zvyšnú sumu banke a rodine ďalšie náklady uvedené v poistnej zmluve.
Alebo ak do zhotovenej nehnuteľnosti, alebo aj v štádiu jej výstavby udrie blesk, zatopí ju voda, zničí krupobitie, poisťovňa v rámci likvidácie poistnej udalosti vyčísli vzniknutú škodu a preplatí ju tomu, kto si nehnuteľnosti poistil.
Spôsobiť škodu poistenej nehnuteľnosti nemusí iba prírodný živel, zlodej, ale aj vytečená práčka, prasknuté ústredné kúrenie, požiar od horiacej cigarety a pod. Vtedy však je takmer stopercentným pravidlom, že škoda sa prenesie aj do okolitých domov, bytov a objektov. Voda z prasknutého radiátora poničí interiér nielen majiteľovi poistenej nehnuteľnosti, ale rovnako tiež vybavenie bytu o poschodie nižšie. Poisťovňa na takúto eventualitu pamätá a poskytuje v tejto súvislosti poistenie s názvom poistenie zodpovednosti za spôsobenú škodu majiteľom poistenej nehnuteľnosti.

Automobil je v dnešných časoch hodnotný majetok

Poistenie sa týka aj motorového a prípojného vozidla, a zákon pre ne určil takzvané povinné zmluvné poistenie, ktoré vťahuje sa jeho majiteľa, držiteľa, alebo prevádzkovateľa. Slúži na pokrytie výdavkov na škodu vzniknutých zavinením takto poisteného vozidla iným účastníkom cestnej premávky. Okrem povinného poistenia poisťovne umožňujú poistenie aj v podobe havarijnej poistky, ktorá zase vozidlo ak sa náhodou stane záujmom dlhoprstých, ak silné krupobitie poškodí kapotu, vandal odtrhne spätné zrkadlo, hlodavce prehryznú elektrické káble, a pod.
K týmto dvom poisteniam týkajúcich sa vášho vozidla poisťovne ponúkajú aj rôzne pripoistenia ako napríklad pripoistenie sedadiel, batožiny, cestovné poistenie a asistenčné služby. Všetky uvedené pripoistenia bývajú samostatnými produktami, alebo ako súčasť povinnej a havarijnej poistky. Rozhodne nie sú iba na okrasu, pretože ak niekto sadne do auta, tak akákoľvek vzniknutá poistná udalosť sa týka nielen vozidla, ale aj posádky a toho, čo sa vo vnútri vozidla nachádza. Obzvlášť tento fakt platí pri cestách za hranice našej vlasti.
Netreba zabúdať ani na ochranu vášho automobilu v garáži. Kvalitná a pevná sekčná garážová brána vie veľmi dobre ochrániť vaše vozidlo.

Každý múdry podnikateľ si poistí svoj akýkoľvek majetok

Povedali sme si v kocke, aký nehnuteľný majetok a hnuteľný si najčastejšie poisťuje fyzická osoba. Ako je to ale s takýmto poistením u podnikateľov? V prvom rade treba povedať, že práve pri podnikateľoch sa ukazuje opodstatnenosť poistenia majetku ako takého. Zvyčajne totiž disponujú a narábajú s oveľa vyššími finančnými hodnotami než bežný človek, a tak je len namieste, že každý rozumný podnikateľ je čo najkomplexnejšie poistený.
Možno povedať, že poisťovne venujú v tomto smere veľkú pozornosť svojim klientom. Od poistenia nehnuteľného majetku ako takého, čiže kancelárií, prevádzkových budov, výrobných hál, garáží, cez poistenie hnuteľného majetku ako sú strojné zariadenia, skladové zásoby, automobily, až po poistenie prepravy nákladov, výpadku výrobného procesu, zodpovednosti za spôsobenú škodu a pod.

Poistnú udalosť je možné zahrnúť do daňových výdavkov

Pri konkrétnom pohľade môže dôjsť v dôsledku víchrice k strhnutiu strechy na výrobnej hale, tým ďalej k zatopeniu určitých priestorov, vyskratovaniu elektroinštalácie, znehodnoteniu podlahy, k znehodnoteniu výrobnej linky, zastaveniu výrobného procesu a tým pádom k prerušeniu výroby, čo má zase za následok výpadok plánované zisku z predaja, a tak ďalej. Vždy záleží, čo z uvedeného si podnikateľ poistí. A aby sa lepšie orientoval a rozhodoval, poisťovne mu ponúkajú niečo podobné ako v prípade poistenia fyzických osôb. Istý balík poistných rizík so zameraním na to, čo ktorý podnikateľ vlastní a s čím narába.
Poistenie podnikateľov má dve veľké výhody. Tá prvá samozrejme spočíva v ochránení majetku a druhá je tá, že škodové udalosti a poistné sa dajú zahrnúť do daňových výdavkov podľa súčasne platných zákonov. Ide teda o to, že poistná udalosť predstavuje pre podnikateľa určitú majetkovú ujmu a musí s ňou nejako naložiť, doslova sa s ňou vysporiadať z pohľadu daňového systému. Inak povedané, od začiatku platenia poistného môže byť za splnenia určitých podmienok súčasťou daňovo uznaných výdavkov.
Takže ako vidíte, poistenie akéhokoľvek majetku fyzickej osoby, či podnikateľa má svoje opodstatnenie. Nikto ním nič nestratí, iba získa.

Vylepšete tuto stránku

Chcete doplnit nebo upravit tuto stránku? Vyplňte textové pole níže. Děkujeme ♥