Geodetické a katastrálne služby

Pri činnostiach spojených s nehnuteľnosťami sú často krát nevyhnutné geodetické služby. Začína to už pri samotných pozemkoch a stavebných parcelách. Geodet Vám pomôže pri identifikácii parcely, jej skutočnom zameraní a ďalších súvisiacich veciach. V praxi sa veľmi často stretávame s vytýčením parcely a následne tiež vytýčením stavby na takejto stavebnej parcele. Keď je už napríklad rodinný dom na danej parcele postavený tak prichádza k takzvanému porealizačnému zameraniu stavby.
Viaceré úkony sú potrebné ako pred samotným začatím výstavby v rámci stavebného povolenia tak aj po ukončení stavby keď žiadame o kolaudáciu stavby. Vo všetkých týchto prípadoch sú potrebné geodetické služby od autorizovaného geodeta. Všetky záznamy o nehnuteľnostiach na Slovensku vedie kataster. Tu sú evidované údaje k pozemkom aj budovám a na požiadanie sa viete k dostať k potrebným informáciám o konkrétnej nehnuteľnosti.
Ako ale nájsť a vybrať správneho geodeta? Na webových stránkach geodetov si určite vyberiete. Nezáleží z ktorej časti Slovenska ste, na webe je možné si vybrať overeného geodeta z Bratislavy, Košíc aj iných lokalít. Výhodou je tiež to, že si rovno môžete aj online takéto služby objednať. V prípade potreby poradenstva je tiež samozrejme k dispozícii odborný personál.

Vylepšete tuto stránku

Chcete doplnit nebo upravit tuto stránku? Vyplňte textové pole níže. Děkujeme ♥