Čo sú to daňové raje?

V súčasnej dobe, kedy je daňové zaťaženie rovnaké pre fyzické aj právnické osoby, je určite výhodnejšie podnikať prostredníctvom právnickej osoby. Prečo? Hoci zriaďovacie náklady sú síce vyššie, na rozdiel od podnikania na živnosť neručíte za záväzky celým svojím majetkom, a zároveň môžete obchodnú spoločnosť kedykoľvek predať, a to spravidla so ziskom.
Založenie spoločnosti musí mať určité náležitosti. Veľmi zaujímavé je offshore podnikanie. Je novinkou na trhu. Jednoduchý a veľmi rýchly proces je založenie offshore spoločnosti. Medzi päť najväčších offshore centier na svete patrí Honkong a Kajmanské ostrovy.
Čo to vlastne offshore spoločnosť je? Jedná sa o spoločnosť, založenú v krajine, ktorá splnením niektorých podmienok alebo na základe špeciálneho zákona, nemusí zdaňovať svoje príjmy ani predkladať daňové priznanie a audit. Obrovskou výhodou v začiatkoch podnikania v takýchto spoločnostiach je využitie anonymity vlastníka spoločnosti, daňové úspory, ochrana majetku pred nárokmi budúcich veriteľov a výhoda, že mnohé náklady vynaložené na získanie vlastných príjmov sú považované za daňové náklady. Takýmto krajinám sa tiež hovorí daňové raje. V niektorých krajinách dokonca počet založených spoločností presahuje počet domácich obyvateľov. Sú napríklad krajiny, patrí sem Cyprus alebo Maďarsko, ktoré offshore spoločnosti zdaňujú veľmi nízkou, nie však paušálnou daňou. Spoločnosť štandardne vlastnia akcionári a je riadená jedným alebo viacerými riaditeľmi. Aby bola zabezpečená ochrana identity skutočných vlastníkov, často sa používajú menovaní /nominee/ riaditelia a akcionári. Pre akúkoľvek tretiu osobu okrem firmy tak zostáva skutočný vlastník v utajení. Svoje práva vykonáva na základe POA /Power of Attorney/. Je to plná moc, ktorá mu umožňuje jednať menom spoločnosti, spravovať a uzatvárať bankové účty vedené na meno spoločnosti a podobne.

Vylepšete tuto stránku

Chcete doplnit nebo upravit tuto stránku? Vyplňte textové pole níže. Děkujeme ♥