Váš průvodce komplexními stavebními službami: Od přípravy po dozor

Nabízíme Vám komplexní služby v oblasti kontroly a dozorování staveb. Využijte naše služby během přípravy a realizace staveb:

 • stavební dozor nové stavby
 • stavební dozor rozestavěné nebo nedokončené stavby
 • kontrola projektové dokumentace
 • kontrola provádění staveb
 • vyjednávání cen
 • optimalizace stavebních nákladů
 • stavební koučing
 • vypracování stavebních dokumentů
 • právní poradenství
 • pomoc se zahájením stavby
 • řešení problémů se stavební firmou
 • stavební analýzy a odhady
 • vypracování doporučení pro pokračování v stavbě

Kontrola provádění staveb

Kontrolujeme provádění staveb, analyzujeme a vyhodnocujeme, zda jsou nemalé vynaložené prostředky správně a plně zhodnocené ve stavebním díle. Kontrolujeme, zda kvalita stavebního díla odpovídá vynaloženým prostředkům stavby a navrhujeme optimalizační opatření. Na dodržení správných technologických postupů a použití vhodných přípravků potřebných k provádění stavby závisí výsledná kvalita pracií a dokonalé provedení detailů na stavbě.

Kontrola provádění staveb, stavebních úprav a jejich změn

 • Zásady kontrolní činnosti
 • Kontrola staveb prováděných svépomocí
 • Kontrola staveb vykonávaná technickým dozorem stavebníka
 • Činnost a povinnosti technického dozoru stavebníka při kontrole provádění staveb
 • Řízení kontrolních dnů a zápisy z jejich jednání

Stavební dokumenty

Pro naše klienty zařizujeme veškeré dokumenty, související s realizací a dozorováním staveb:

 • stavební povolení
 • rozpočty
 • doklady a vyjádření ke stavbě
 • revize a zkoušky v průběhu stavby
 • podklady pro kolaudaci

Stavba

Stavba je originálním technickým dílem, vznikajícím za specifických podmínek a velkých finančních nákladů. Je odrazem doby, technické a hospodářské úrovně společnosti. Výsledná kvalita dokončeného díla je dána návrhem, odborností a zkušenostmi jejího zpracovatele, především však kvalitou stavebních prací, použitých materiálů a výrobků a odbornou znalostí a kvalifikací řemeslníků.

Vylepšete tuto stránku

Chcete doplnit nebo upravit tuto stránku? Vyplňte textové pole níže. Děkujeme ♥