Nadzemní podlaží: Co by měl každý investor vědět

Definice technického stavebního pojmu nadzemní podlaží.

Nadzemní podlaží je každé podlaží, které má úroveň podlahy nebo její převažující části výše nebo rovno 800 mm pod nejvyšší úrovní přilehlého terénu v pásmu širokém 5,0 m po obvodu domu (ČSN 73 4301:2004 Obytné budovy).

Nadzemní podlaží je technický stavební pojem, který označuje každé podlaží v budově, jehož úroveň podlahy nebo její významná část je umístěna výše nebo na úrovni nejméně 800 mm nad nejvyšším bodem přilehlého terénu v pásu o šířce 5,0 m kolem obvodu budovy. Tato definice je stanovena normou ČSN 73 4301:2004, která se zabývá technickými požadavky na obytné budovy.

Hlavní body definice nadzemního podlaží zahrnují:

  1. Úroveň podlahy: Nadzemní podlaží je charakterizováno úrovní podlahy, která je umístěna výše než terén v okolí budovy. Tato úroveň podlahy nebo její převažující část by měla být alespoň 800 mm nad nejvyšším bodem terénu v pásmu o šířce 5,0 m kolem budovy.
  2. Omezení na obvod budovy: Definice nadzemního podlaží klade omezení na obvod budovy, ve kterém se bere v potaz nejvyšší bod přilehlého terénu. To znamená, že výška nadzemních podlaží je určena vzhledem k nejvyššímu bodu terénu v bezprostřední blízkosti budovy.
  3. Obytné budovy: Tato definice je specifická pro obytné budovy a upravuje, jakým způsobem jsou určována nadzemní podlaží v tomto typu staveb. Jiné typy staveb mohou mít odlišné definice nadzemních podlaží, které se mohou lišit podle svého určení a funkce.

Celkově řečeno, nadzemní podlaží je důležitý technický pojem při návrhu a konstrukci budov, který určuje výšku podlaží vzhledem k okolnímu terénu. Tato definice poskytuje jasný rámec pro stanovení výšky a umístění nadzemních podlaží v obytných budovách.

Vylepšete tuto stránku

Chcete doplnit nebo upravit tuto stránku? Vyplňte textové pole níže. Děkujeme ♥