Jak zajistit kvalitní stavební dozor pro nové projekty

Hledáte odborného zástupce (stavební dozor) pro svoji stavbu? Plánujete výstavbu a zatím jste bez stavebního dozoru? Nabízíme Vám služby dozorování Vaší stavby.

Stavební dozor

Stavební dozor je definován ve stavebním zákoně jako důležitá odborná kontrola při provádění stavebních prací. V běžném jazyce se tak označuje osoba provozující tuto činnost pro stavebníka. Odborný dozor je pro investora důležitý, neboť po celou dobu výstavby chrání jeho zájmy a kontroluje provádění kvality stavby podle projektové dokumentace a platných norem i předpisů. Smyslem této činnosti je i zajištění správného a bezpečného provádění stavebních prací. Podle stavebního zákona jde vždy o výkon kontrolní činnosti, při které zároveň zastupuje investora a komunikuje s ostatními účastníky stavebního řízení, např. v průběhu realizace prací řeší vzniklé problémy se stavebním úřadem. Při provádění staveb svépomocí je vždy stavebník povinen pro svou stavbu zajistit stavební dozor, pokud sám nesplňuje kvalifikační požadavky specifikované ve stavebním zákonu.

Proč stavební dozor?

 • je autorizovaná osoba (v oblasti stavebního zákona, norem a předpisů)
 • chrání Vaše peníze od začátku do konce stavby
 • přebírá za Vás dokladovou část revize a zkoušky v průběhu stavby
 • kontroluje průběžně kvalitu díla
 • porovnává cenu materiálu a provedených prací ke kvalitě
 • je nezávislý odborník zastupující zájmy investora
 • pomáhá při optimalizaci nákladů pro stavebníka
 • řeší s projektantem změny vzniklé v průběhu stavby
 • kontroluje dodavatelem fakturované platby podle skutečně provedených prací
 • přejímá dokončené části stavebních konstrukcí
 • zajišťuje doklady pro úspěšnou kolaudaci
 • pomáhá při řešení reklamací v průběhu záruční lhůty po dokončení projektu

Projekt – stavba

Pojem projekt můžeme nejobecněji vysvětlit jako záměr, předem stanovený cíl, vyjádřený věcně, v čase a ekonomicky. Důležitou součástí je rozdělení průběhu procesu přípravy a realizace projektu do jednotlivých fází: předinvestiční (přípravná) fáze, investiční fáze a fáze provozní. Úkolem projektu je také odhad a vyhodnocení míry rizika.

Předinvestiční fáze – projekt

O výsledku provedení budoucí stavby se rozhoduje již během předinvestiční přípravné fáze. Snaha o urychlení vlastní výstavby na úkor přípravné a návrhové fáze vede k nenapravitelným chybám. S maximální odpovědností bychom měli přistupovat již k výběru vhodného návrhu, který by měl odrážet naše představy o budoucí stavbě a splňovat požadavky a kritéria, která na budoucí stavbu klademe.

Vylepšete tuto stránku

Chcete doplnit nebo upravit tuto stránku? Vyplňte textové pole níže. Děkujeme ♥