INFIN a SCB teraz oficiálne fungujú ako jedna firma

Oz​namujeme Vám, že spoločnosť INFIN, spol. s r.o.  bola zlúčená so spoločnosťou SCB – Slovak Credit Bureau, s. r. o. Zlúčenie je logickým výsledkom dlhodobej spolupráce medzi SCB a INFIN v oblasti služieb poskytovania obchodných a ekonomických informácií, riešení pre podporu rozhodovania a systémov na prevenciu podvodov. Cieľom je posilniť a integrovať naše služby poskytovaním kompletnej škály riešení v oblasti obchodných a spotrebiteľských informácií a riešení pre riadenie úverových procesov a marketingových aktivít.
Pri rozvíjaní interných synergií budeme schopní optimalizovať technické skúsenosti a možnosti, zdokonaliť riadenie vzťahov s klientmi a poskytovať viac inovatívnych služieb pre každodennú podporu našich terajších a potenciálnych klientov v ich obchodných aktivitách.
“Zlúčením získajú služby Infinu významnú výhodu a budeme schopní lepšie uspokojiť komplexné potreby a nové výzvy na slovenskom trhu” – poznamenal Miroslav Vester, riaditeľ INFIN, spol. s r. o.
SCB je súčasťou medzinárodnej skupiny CRIF, ktorá taktiež pôsobí v Českej republike, v Poľsku a Rusku. SCB v máji 2004 založilo prvý bankový register na Slovensku.
Systém bankového registra je založený na technologickom riešení vyvinutom a poskytovanom CRIFom na báze outsourcingu, ktorý tak zúročuje svoje znalosti a dlhoročné skúsenosti v oblasti kreditno-reportingových agentúr. V súčasnosti sú všetky hlavné slovenské retailové banky členmi bankového registra, ktorého prevádzku zabezpečuje SCB – Slovak Credit Bureau. V súčasnosti SCB zameriava svoje aktivity aj na spustenie nebankového registra finančných inštitúcií (leasingových a splátkových spoločností atď.), prípravu anti-fraud riešení a zavedenie progresívnych skóringových a ratingových nástrojov.Ako doplnok k službám poskytovania obchodných informácií Vám SCB môže pomôcť zdokonaliť obchodnú výkonnosť a riadenie rizika dodávkou úplných informačných systémov a inovatívnych riešení pre manažment úverových procesov a pohľadávok.

Vylepšete tuto stránku

Chcete doplnit nebo upravit tuto stránku? Vyplňte textové pole níže. Děkujeme ♥