Financovanie zostáva problémom malých podnikateľov

Napriek existencii banky na rozvoj podnikania je prístup slovenských malých podnikov ku kapitálu jedným z najväčších problémov. Chýba typická banka zameraná na živnostníkov ako aj fondy rizikového kapitálu.
Jedným z riešení by podľa Slovenskej asociácie malých podnikov mohlo byť zriadenie živnostenskej banky, ktorá by bola špecificky zameraná na financovanie a podporu malých a stredných podnikov (MSP). Slovenská záručná a rozvojová banka u nás síce funguje, ale podľa prezidenta asociácie Vladimíra Sirotku by sa mala viac zameriavať na poskytovanie úverov ako na záruky. Na druhej strane, problémom komerčných bánk je okrem úrokových sadzieb a poplatkov aj prísne posudzovanie projektov, vyžadovanie vysokých záruk a chýbajúci individuálny prístup.
Malým podnikateľom u nás však možno v oblasti financovania predsa-len svitá na lepšie časy. Okrem grantových programov orientovaných na podporu konkurencieschopnosti MSP v rámci programovacieho obdobia 2014 – 2020 (napr. COSME, o ktorom sme informovali) schválila Európska komisia v decembri minulého roka aj novú reguláciu, ktorá by mala uľahčiť cezhraničnú aktivitu investorov rizikového kapitálu. Viac zdrojov by tak mohli získať inovatívne a začínajúce podniky.
Napriek tomu, že výskumy preukazujú že firma s dlhodobou investíciou rizikového kapitálu je oveľa úspešnejšia, ako tá, ktorá sa spolieha len na krátkodobé financovanie od bánk, prísne monitorovacie kritéria a nedostatok fondov firmám komplikujú prístup ku prostriedkom.
Nová regulácia spočíva v podpore cezhraničných aktivít fondov rizikového kapitálu, aby tak dokázali dosahovať čo najvyšší objem a nemuseli čeliť rôznym požiadavkám členských štátov. Keď oprávnení správcovia fondov splnia stanovený súbor požiadaviek, všetci z nich môžu v celej EÚ získavať finančné prostriedky pod označením Európsky fond rizikového kapitálu. Nebudú už musieť plniť komplikované požiadavky podľa národnej legislatívy. Zavedením jedného súboru pravidiel budú mať fondy rizikového kapitálu potenciál prilákať viac kapitálových záväzkov a zväčšiť svoju veľkosť.
Uľahčenie prístupu MSP k finančným prostriedkom je prioritou číslo jeden v úsilí o prekonanie krízy. Aj keď v porovnaní napríklad s USA sme v investíciách fondov rizikového kapitálu stále pozadu (kým priemerný fond rizikového kapitálu v USA dosahuje objem okolo 130 miliónov, v Európe je to iba 60 miliónov eur, pričom fondy v USA do jednej firmy investujú priemerne okolo 4 miliónov, zatiaľ čo európske len okolo 2 miliónov eur), Európa robí všetko pre to, aby prístup MSP k financovaniu zlepšila. Cieľom opatrení komisie je posilniť existujúce finančné nástroje EÚ určené malým a stredným podnikom a zlepšiť ich prístup na finančné trhy.

Vylepšete tuto stránku

Chcete doplnit nebo upravit tuto stránku? Vyplňte textové pole níže. Děkujeme ♥