Finančno-ekonomická analýza podniku

Tretie vydanie publikácie sa opäť čoskoro rozobralo. Vnímame to ako prejav reálnych zmien v ekonomike a jej smerovania k rozvinutému trhovému hospodárstvu. Majitelia, manažmenty, analytici v rôznych pozíciách musia výsledky podnikov „rozoberať“ v snahe objektívne identifikovať a interpretovať ich výkonnosť.
Na záujme o publikáciu sa asi „podpísal“ i vývoj v slovenskom vysokom školstve, pre ktorý je príznačný dynamický rast počtu ekonomických fakúlt a ekonomických študijných odborov na technických i humanitných fakultách.
Z vecného hľadiska prináša štvrté vydanie stať o „nových ukazovateľoch hodnotenia výkonnosti podnikov“, aktualizovaný štatistický materiál ilustrujúci finančné výsledky slovenských podnikov, úpravy vyplývajúce z nových právnych noriem a vecné rozšírenie problematiky v niektorých kapitolách. Základné členenie, autori a ich podiel sa nezmenili. Autori želajú čitateľom prospech zo štúdia publikácie a radi prijmú pripomienky vedúce ku skvalitneniu textu.

Z obsahu

I. ČASŤ – VYBRANÉ VECNÉ A METODICKÉ OTÁZKY FÍNANČNO-EKONOMICKEJ ANALÝZY PODNIKU

 • 1. Štruktúra a obsah fínančno-ekonomickej analýzy podniku
 • 2. Ukazovatele, sústavy ukazovateľov a analytické modely v podnikovej analýze
 • 3. Metódy kvantifikácie vplyvu determinujúcich činiteľov

II. ČASŤ – ANALÝZA SÚHRNNÝCH VÝSLEDKOV

 • 4. Analýza finančnej situácie podniku
 • 5. Metódy prognózovania finančnej situácie podniku
 • 6. Finančná analýza skupiny podnikov
 • 7. Analýza kvantitatívnych výsledkov
 • 8. Analýza hospodárskeho výsledku a peňažných tokov
 • 9. Analýza úrovne transformačného procesu
 • 10. Výrobková analýza
 • 11. Analýza postavenia podniku na trhu

III. ČASŤ – ANALÝZA PARCIÁLNYCH VÝSLEDKOV

 • 12. Analýza využitia a viazanosti výrobných činiteľov
 • 13. Analýza nákladov

Vylepšete tuto stránku

Chcete doplnit nebo upravit tuto stránku? Vyplňte textové pole níže. Děkujeme ♥