Európske trhy s nehnuteľnosťami zostávajú stabilné napriek ekonomickým prekážkam v 3. štvrťroku, očakáva sa ťažší 4. štvrťrok

Rastúce úrokové sadzby a vyhliadky slabšieho rastu sa začínajú odrážať v cenách aktív.

Bratislava, 06. decembra 2022 – Vlny neistôt prameniace z makroekonomických a geopolitických turbulencií sa prevaľujú cez európske trhy komerčných nehnuteľností (CRE), ale podľa údajov z 3. štvrťroka zostáva apetít investorov silný, uvádza najnovší prehľad kapitálových trhov pre Európu, Blízky východ a Afriku (EMEA). Prehľad vypracovala spoločnosť Colliers, globálny líder v oblasti služieb a riadenia investícií na trhoch komerčných nehnuteľností.

Nemecko, Francúzsko, Taliansko a Španielsko zaznamenali v 3. štvrťroku vysoký objem investícií, a to aj napriek tomu, že centrálne banky v priebehu štvrťroka zvýšili úrokové sadzby v dôsledku dvojcifernej inflácie v celej Európe.

Napriek silným celkovým údajom však odborníci Colliers vystríhajú a pripomínajú že makroekonomický obraz nemožno ignorovať a v nasledujúcich mesiacoch bude pravdepodobne vyvíjať tlak na aktivitu a tvorbu cien. Dni, keď výnosy dosahovali viac ako 2 %, sú možno už za nami,“ povedal Luke Dawson, výkonný riaditeľ pre cezhraničné  kapitálové trhy v regióne EMEA spoločnosti Colliers, „Vyššie úrokové sadzby menia ceny aktív a výnosy sa v súlade s tým zmierňujú.“

Jedným z hlavných trhov, ktorý zaznamenal prudké spomalenie, bolo Spojené kráľovstvo, kde sa objem investícií medzi 2. a 3. štvrťrokom znížil o polovicu v dôsledku opätovných politických turbulencií. „Štvrtý štvrťrok sa môže ukázať ako jasnejší ukazovateľ trajektórie britského trhu,“ povedal Richard Divall, riaditeľ cezhraničných kapitálových trhov v regióne EMEA spoločnosti Colliers, „Napriek tomu v Spojenom kráľovstve a v širšom regióne EMEA bude relatívna atraktívnosť nehnuteľností podporovať trh a pokračujúcu investičnú aktivitu, najmä v rámci prvotriednych produktov vo veľkých mestách.“

Richard Urvay, riaditeľ spoločnosti Colliers dodáva k situácii na slovenskom trhu: „V Prípade Slovenska investori vyčkávajú, ako sa vyvinie situácia vposlednom štvrťroku. Neočakávame však dramatické zmeny investičných objemov. Podľa výsledkov štvrtého kvartálu tohto roka bude zrejmé, či nastane výraznejší posun v očakávaniach výnosov.“

Spojené kráľovstvo zaznamenalo prudké štvrťročné spomalenie

Objem investícií na britskom trhu sa medzi 2. a 3. štvrťrokom znížil o polovicu, a to z viac ako 16 miliárd £na 8 miliárd £, pričom spomalenie sa prejavilo vo všetkých sektoroch. Preceňovanie spomaľuje tempo transakcií, keďže investori spracúvajú dôsledky rastúcich úrokových sadzieb, politických otrasov a stagnujúceho hospodárskeho rastu.

Francúzsko malo aktívny 3. štvrťrok

Predaj super-prémiovej budovy 160 Champs Elysées v centre Paríža za 640 miliónov eur bol jednou súčasťou transakcií v hodnote 7,4 miliardy eur za štvrťrok, pričom celkový objem transakcií od začiatku roka vzrástol o 34 % na 19,7 miliardy eur. Hoci väčší parížsky región tvoril približne štvrtinu celkového objemu, nebolo to ani zďaleka všetko a sektory ako logistika sa na národnej úrovni držali dobre. Napriek tomu, rovnako ako inde, rastúce výnosy dlhopisov a dlhové náklady zvyšujú neistotu na trhu v štvrtom štvrťroku.

Španielsko zaevidovalo študentský megaprojekt

Hviezdny prvý polrok španielskych investícií do nehnuteľností pokračoval aj v treťom štvrťroku, kde objem investícií dosiahol 4,75 miliardy eur. Toto číslo bolo vylepšené jedným mega-obchodom, akvizíciou 42 študentských domovov v hodnote 900 miliónov eur spoločnosťou PGGM. Ak sa pozrieme ďalej ako na hlavné údaje, vysoká inflácia, prudkorastúce ceny energií a finančných nákladov pravdepodobne citeľne znížia úspory a spotrebu domácností, čo sa prejaví najmä na trhu s rezidenčnými nehnuteľnosťami.

Zaostávanie objemov v strednej a východnej Európe

Stredná a východná Európa tiež vykazovala známky neistoty. Objemy v Poľsku sa v porovnaní s rovnakým štvrťrokom 2021 znížili o 10 % a aktivita na trhu v Českej republike zostala minimálna, hoci Rumunsko zaznamenalo rast a očakáva potenciálne silný štvrtý štvrťrok.

Nemecko vyniká na základe veľkých obchodov

Celkový objem transakcií v Nemecku vo výške 13,1 mld. eur vzrástol oproti predchádzajúcemu štvrťroku o približne 27 %, zatiaľ čo za prvých deväť mesiacov roka bol v porovnaní s rovnakým obdobím roku 2021 vyšší o približne 8 %. Čísla sú dané veľkými transakciami v hodnote > 250 miliónov eur, pričom mimoriadny záujem je o budovy so silným hodnotením udržateľnosti. Napriek tomu Colliers vníma posun na trhu, kde sa moc presúva od predávajúcich ku kupujúcim ako sa ekonomický obraz stáva pochmúrnejším.

Holandský trh sa zahrieva vďaka statusu bezpečného prístavu

Základné holandské nehnuteľnosti sa už dlho považujú za bezpečné miesto v časoch problémov a výsledky za 3. štvrťrok naznačujú, že to tak zostáva, keďže dopyt je vysoký. Colliers očakáva, že tento faktor podporí rastúci objem investícií v tomto roku, pričom ďalším impulzom bude plánované zvýšenie dane z prevodu nehnuteľností v roku 2023.

Vylepšete tuto stránku

Chcete doplnit nebo upravit tuto stránku? Vyplňte textové pole níže. Děkujeme ♥