Efektivní stavební dozor pro rozestavěné objekty: Jak na to

Vznikla u Vás během výstavby potřeba nebo povinnost stavebního dozoru? Nabízíme Vám stavební dozor rozestavěné stavby. Jestliže provádíte stavební práce bez stavebního dozoru, jsme schopni stavbu převzít, zkontrolovat a vypracovat doporučení v pokračování ve stavbě.

S právní úpravou platnou po přijetí nového stavebního zákona přichází povinnost stavebníka zajistit u staveb prováděných svépomocí výkon stavebního dozoru. Investice do kontroly stavby během jejího provádění se stavebníkovi rozhodně vyplatí.

Realizační fáze – výstavba

V realizační fázi výstavby čekají na nepřipravené stavebníky nemalé problémy:

  • Kvalitní materiály, které jsou dostupné na trhu, vyžadují dodržování přesných technologických postupů.
  • Nedostatek kvalifikovaných a zkušených odborníků na místech mistrů nebo stavbyvedoucích, na jejichž práci je závislý celkový výsledek a kvalita budoucí stavby.
  • Stavební firmy zaměstnávají zahraniční dělníky bez odborné dovednosti, komunikačních schopností a zajištění odborného růstu.
  • Stavební firmy nevěnují potřebnou péči ani prostředky na kontrolu zvládnutí technologií svými zaměstnanci.
  • Náklady spojené s odstraňováním reklamovaných vad představují podstatné zvýšení nákladů na provedení stavby.

Potřeba technického dozoru

Problémy v realizační fázi dokazují, že je nutné, aby na stavbě působil technický dozor, který bude vykonávat kontrolní činnost. Abychom zajistili kvalitní stavbu, provedenou v souladu se smluvním ujednáním, s projektovou dokumentací a s podmínkami stavebního povolení, je nutno zabezpečit důkladnou kontrolu provádění prací nezávislým odborníkem, který pracuje pro stavebníka. Bohužel, u některých staveb pořád tento subjekt absentuje. Nezávislý odborník zastupující stavebníka přichází na stavbu, až když vznikne problém a to je pozdě. V průběhu stavby Vám také nabízíme pomocnou ruku a optimální řešení vzniklé situace na stavbě.

Vylepšete tuto stránku

Chcete doplnit nebo upravit tuto stránku? Vyplňte textové pole níže. Děkujeme ♥